Comunicació gastronòmica

Comunicació és emoció.

Vivim en una societat interconnectada, on els impactes comunicatius es produeixen sovint sense que ni tan sols ens n’adonem.

El nou entorn digital ens ha fet inevitablement esclaus d’un dispositiu, d’una xarxa de dades. Però alhora, ens ha obert al món, ens ha donat la llibertat d’arribar als nostres públics quan, com i on vulguem; d’explicar el nostre producte, sovint a persones que ni tan sols saben que el busquen o el necessiten. Ha generat noves rutines que, ben gestionades, es poden traduir en grans oportunitats, per dotar els nostres projectes, les nostres empreses, d’aquella visibilitat, d’aquell reconeixement, que ens pot ajudar a donar enorme salt endavant, qualitatiu o quantitatiu, o les dues coses a la vegada.

Les empreses alimentàries i els establiments gastronòmics viuen avui un auge a la xarxa, motivat per la necessitat d’impactes visuals d’una societat que constantment busca consumir i prescriure experiències. Les noves eines 2.0 són útils per demostrar que hi ets, que existeixes. Però també ho són per reforçar el teu producte, la imatge del teu projecte, la filosofia que l’empeny.

Utilitzar bé l’entorn 2.0 no només és projectar-se. És també donar valor afegit al servei que ofereixes als teus clients. Als que ja ho són, però també als potencials.

Perquè és necessària una comunicació directa, eficaç i ajustada a allò que avui busquen els consumidors de gastronomia.

Perquè podem considerar que la gastronomia és una deliciosa mescla de necessitat, plaer, lleure, rutina, cultura, o totes les coses a la vegada. I el nostre objectiu és donar vida a cada un d’aquests eixos que donen sentit a tot projecte gastronòmic. El nostre  país, i les nostres comarques en concret, són un referent en aquest àmbit. La comunicació d’aquesta activitat tan vital també ho ha de ser.

Perquè no només es tracta de comunicar, sinó també de crear emocions, de saber-les contagiar.

Per tot això, creiem que és necessari obrir un nou camí per a comunicar la gastronomia.